CYY04325 (1)

10. klasse

Undervisning er en central del af et efterskoleophold. Nøvlingskov tilbyder en solid undervisning på et højt fagligt niveau, hvor vi forventer, at du bidrager aktivt og tager ansvar for din egen skolegang.

INTRODUKTION

Velkommen til 10. klasse

Når du tager 10. klasse på Nøvlingskov Efterskole er der rigtig god plads til valgfag og det vi kalder profilfag, ud over de obligatoriske fag: dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, samfundsfag, kristendom, idræt & bevægelse, fortælletime, orientering, medborgerskab og sangtime. De fleste har også tysk, men det kan fravælges. Fravælges tysk har du automatisk tilvalgt Projekt 10.

Profilfag er noget særligt i 10. klasse, da de kombinerer praktiske og teoretiske udfordringer, har en varighed af fire timer om ugen og du vælger tre forskellige i løbet af året. 

Du har mulighed for at sammensætte dit helt personlige skema, hvor du kan vælge bredt mellem mange og forskelligartede fag, eller du kan specialisere dig inden for et område. Du er kun begrænset af dine ønsker og behov.

Vi er kendt for, at hos os kan du snuse til lidt af hvert, udfordre dig selv, prøve nye ting, og måske finde ud af, at du har nogle evner inden for et felt, du hidtil ikke har prøvet kræfter med. Eller du kan fordybe dig, i det man har allermest lyst til og bruge alle dine valgfagstimer inden for dette felt, uanset om det er Sport, Kreativitet, Outdoor, Musik eller Håndværk.

Læs mere om at blive elev

NØV 2019 75
OM UDDANNELSEN

Det stærkeste springbræt

På Nøvlingskov Efterskole kan man tage de samme prøver som i folkeskolen. Det vil sige, at man i 10. klasse tager Folkeskolens 10. klasses prøve (FP10).

Alle elever i 10. klasse afslutter følgende obligatoriske fag med FP10:

Dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

De fleste elever har også tysk, der skal afsluttes med FP10, hvis man har faget. Har man ikke tysk, så har man i stedet Projekt 10.

Læs mere om at blive elev

PRØVEFAG

Obligatoriske fag

I 10. klasse skal man have dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, samfundsfag, kristendom, idræt & bevægelse, fortælletime, orientering, medborgerskab og sangtime.

Tysk har langt de fleste, men det kan fravælges. Overvej grundigt sammen med dine forældre hvilke konsekvenser et fravalg har, før du evt. gør det.

Fravælger du tysk, så har du automatisk tilvalgt Projekt10 i stedet for. Her arbejder vi seriøst og tværfagligt og afslutter hver af de tre perioder med en fremlæggelse.

I fagene matematik, engelsk og tysk underviser vi på tre niveaudelte hold.

Alle afslutter skoleåret med eksamen i dansk, matematik, fysik/kemi og engelsk. Har man haft tysk, så afsluttes det naturligvis også med en eksamen.

NØV 2019 183
NØV 2019 21
NØV 2019 74
VI TILBYDER

Når du tager 10. klasse på Nøvlingskov Efterskole bliver du:

  • klar til at tage folkeskolens 10.-klasseprøve
  • afklaret om, hvilken ungdomsuddannelse, du skal fortsætte på, og du bliver bedre rustet til at gennemføre den
  • præsenteret for vores profilfag, der indeholder både teoretiske og praktiske udfordringer, og hvor du vælger de fag, der interesserer dig mest
  • mødt som den du er, så du kan sammenstykke fagene efter dine interesser.
VI TILBYDER

Overordnet set vil vi:

  • give dig skemalagt undervisning i eksamensfagene dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi og tysk.
  • arbejde med forskellige arbejdsformer og metoder, der er studieforberedende til en ungdomsuddannelse (gymnasial uddannelse eller erhvervsorienteret uddannelse).
  • lave tværfaglige profilfag i 3 perioder a´ 4 timer i ugen - for at styrke dine egne interesser, dygtiggøre dig inden for området og samtidig udvide din horisont.
  • bygge videre på og udfordre dine interesseområder.

"Det var ikke særligt svært for mig at vælge efterskole, fordi jeg ikke har en bestemt ting, som jeg interesserer mig for. Derfor valgte jeg Nøv, fordi der er en masse forskellige valgfag, så man både kan have sport og krea, hvis det er det man vil."

Lisbeth, tidligere elev på Nøvlingskov Efterskole
Bliv elev

Livet er fyldt med spændende valg, der er med til at forme dig, til den du er og bliver. Hvis du vælger at blive elev hos os, vil du lande et sted sammen med mange andre unge, som gerne vil udforske og opleve livet sammen. Du lander et sted, hvor vi nyder, at der er mange forskellige interesser, der bliver dyrket og afprøvet. Kom og fold oplevelserne og livet ud sammen.

Læs mere om at blive elev

Book en rundvisning

Besøg Nøvlingskov Efterskole en helt almindelig eftermiddag eller aften.

Vi glæder os til at vise jer skolen.

Læs mere her

Book en rundvisning
Skjul denne besked