background
Værksted

Værksted

På Nøvlingskov er der særdeles gode faciliteter til værkstedsfagene.

I vores værkstedsbygning er der træværksted i den ene halvdel, mens den anden del af bygningen er forbeholdt motorlære. Motor-afdelingen har stor port, der er en lift, drejebænk m.m. Træafdelingen har diverse maskiner til save-, høvle- og pudsearbejde, ligesom der er drejebænke.

I det hele taget er mulighederne mange i de flotte og veludstyrede værksteder. Værkstederne danner rammen om et rigtig godt miljø, hvor du kan afprøve dine egne evner og lære en masse nyt. Du vil møde engagerede undervisere og kammerater, der vil noget, og derigennem også lære en masse nyt.

Værksted Valgfag Efterskole

Vælg mellem disse valgfag

g