background
Jagttegn

Jagttegn

Her har du muligheden for at erhverve dig et jagttegn. Du lærer om vildtkending, vildtbiologi, love og bekendtgørelser vedr. våben, jagt og naturforvaltning. Desuden læres praktisk våbenbetjening. Undervisningen går ud på, at du tilegner dig den nødvendige viden og færdighed omkring de krav,
der til enhver tid stilles til den obligatoriske jagtprøve.
I praksis øves:
· Våbenbehandling under jagt
· Vurdering af afstande til vildtfigurer, der placeres i terrænet
· Afgivelse af skud til lerduer
Da skolen råder over egen jagt på ca. 70 hektar, vil du I faget deltage i flere jagter, hvor tidligere elever der har jagttegn inviteres med.
Efter endt kursus kan eleverne aflægge den obligatoriske jagtprøve.
Der vil blive tale om en egenbetaling på ca. 1200 kr. til dækning af materialer, skydetræning og et prøvegebyr.

Jagt og Fiskeri

Andre valgvag - OUTDOOR

g