background
Prøvefag

Prøvefag

Prøvefag

Undervisning er en central del af et efterskoleophold. Nøvlingskov tilbyder en solid faglig undervisning på et højt fagligt niveau, hvor vi forventer, at du bidrager aktivt og tager ansvar for din egen læring.

På Nøvlingskov Efterskole kan man tage de samme prøver som i folkeskolen. Det vil sige, at man i 9. klasse kan tage Folkeskolens 9. klasses prøve (FP9), mens man i 10 klasse kan tage Folkeskolens 10. klasses prøve (FP10)

Obligatoriske fag

I 9. klasse skal man have dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, kristendom, historie, samfundsfag, biologi, geografi og idræt. Tysk har de fleste, men det kan fravælges.

I 10. klasse er de obligatoriske fag dansk, matematik, engelsk, kristendom, samfundsfag, uddannelsesorientering og fortælletime, mens tysk og fysik/kemi er tilvalgsfag, som de fleste vælger

Niveaudeling

I fagene matematik, engelsk og tysk underviser vi på niveaudelte hold.

Tre niveauer for 9. kl. i alle tre fag, som afsluttes med prøve på det niveaudelte hold.

I 10. klasse er der to niveauer i tysk og tre niveauer i engelsk og matematik. Uanset hvilket niveau, man har valgt, leder undervisningen frem mod FP10,

Prøvefag obligatoriske fag Nøvlingskole Efterskole
g