background
Ekstra undervisning

Ekstra undervisning

Nøvlingskov er ikke en special-efterskole. Men vi har på hvert hold nogle elever, der af forskellige grunde har behov for ekstra undervisning i dansk. Der laves fra årets start en inklusionsplan, der beskriver, hvilke vanskeligheder eleven har, og hvilke tiltag der skal tages for at hjælpe. Inklusionsplanerne er et dynamisk værktøj, der løbende evalueres og tilpasses hen over skoleåret.

Vi tilbyder forskellige ting for inklusionselever med faglige udfordringer som fx ordblindhed:

  • Skolen tilbyder undervisning i og hjælp til at anvende elektroniske hjælpemidler
  • o Nøvlingskov har licens til at kunne installere hjælpemiddel-programmer på elevernes pc, hvis ikke der er bevilget IT-rygsæk.

  • Hvis en elev har taget den officielle ordblindetest - det kan vi også gøre på Nøvlingskov - og er testet ordblind, giver det nogle muligheder for at aflægge folkeskolens prøver under særlige vilkår.
  • I dansk tilbyder vi inklusionselever 1½-2 timers ekstra dansk, hvor der fokuseres på brug af elektroniske hjælpemidler (fx ordforslagsprogrammer, tale-til-tekst og oplæsningsprogrammer), lektiehjælp og individuel tilpasset danskundervisning.

  • It Projektorer Nøvlingskole Efterskole
    g