NØV 2019 68

Lovpligtig

Her på siden kan du finde skolens offentlige information samt lovpligtige materiale.

Officielt/lovpligtigt

Indholdsplaner

Vi har samlet alle oplysninger om vores efterskole i en indholdsplan - både de praktiske og de der har med skolens hverdag at gøre. Du kan downloade den her.

Download Nøvlingskov Efterskoles indholdsplan 21-22

Årsplan

Skolens årsplan, som den er udfærdiget efter det ministerielle skema kan downloades.

Årsplan for skoleåret 21-22

Personoplysninger - GDPR

Nøvlingskov Efterskole er som alle andre institutioner pligtige til at oplyse om, hvordan skolen indsamler og behandler personoplysninger.

Nøvlingskovs oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger

Evalueringer, overgangsfrekvenser og karakterer

Evalueringer mm. af Nøvlingskov Efterskole

Eyjidwnrzxqioij5b3vuz2nybsisimtlesi6imxpdmuvb3jnyw5pemf0aw9ucy80ndyvaw1hz2vzl05nd09yvxu0tgeuanblzyisimvkaxrzijp7fx0=

Karakterer

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst på skolens hjemmeside.

Nedenfor er der angivet link, som leder til Undervisningsministeriets uddannelsessattistik, hvor Nøvlingskov Efterskoles karakterdata vises.

Link, der viser karakterfordelingen

Link, hvor man kan finde de socioøkonomiske referencer

De socioøkonomiske referencer beregnes for alle landets prøveafholdende skoler - altså også Nøvlingskov -, både for det samlede gennemsnit af bundne prøver samt for de enkelte obligatoriske prøver i 9. klasse.

Evaluering af undervisningen

Hvert år laver eleverne en evaluering af undervisningen ved at besvare/udfylde et spørgeskema med nogle generelle spørgsmål samt nogle mere specifikke spørgsmål om netop Nøvlingskov Efterskole.

Evaluering af undervisningen

Hvad gør vores elever efter Nøvlingskov Efterskole?

Se hvad vores elever foretager sig, efter de har gået på efterskole. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde oplysninger fra alle landets skoler om elevers overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Vedtægter

Vedtægterne er sidst ændret på repræsentantskabsmødet den 18. april 2018.

Vedtægterne har været tilgængelige her på hjemmesiden siden oktober 2012

Download skolens vedtægter

 

Smiley

Her kan du se Nøvlingskovs seneste smiley  fra Fødevarestyrelsen.

 

Praktikanter

Her finder du vores uddannelsesplan for lærerstuderende.

Nøvlingskovs værdigrundlag

Nøvlingskov Efterskole bygger på det kristne livs- og menneskesyn, som vi møder det i den danske folkekirke. Vi tror på hvert enkelt menneskes værdi, og forventer, at alle er med til at bidrage til det stærke fællesskab, som Nøvlingskov Efterskole er kendt for. Disse værdier udgør det naturlige grundlag for hele hverdagen på skolen, og de har bl.a. sit synlige udtryk ved morgen- og aftenandagterne, der er en fast og naturlig del af vores hverdag.

Kristendom

  • Hverdagen præges af troen på Gud og glæden ved hans skaberværk.
  • Vi ser ethvert menneske som værdifuldt, skabt og elsket af Gud.
  • Vi møder den enkelte med det kristne budskab i ord og handling.

Trygt fællesskab

  • Tryghed og omsorg for den enkelte er centrale elementer i fællesskabet, som vi alle bidrager til.
  • Fællesskabet bygger på ansvarlighed samt gensidig tillid og respekt.

Personlig udvikling

  • Skolen danner ramme om den enkeltes personlige udvikling i ansvarlighed over for sig selv
  • Målet er, at den enkelte elev udvikler en sund tillid til sig selv og egne evner og får styrket livsmod og handlemuligheder.

Undervisning

  • Skolen lægger vægt på en god undervisning med fokus på høj faglighed og dygtige undervisere
  • Vi uddanner og udruster den enkelte elev til at gå fremtiden i møde.
Bliv elev

Livet er fyldt med spændende valg, der er med til at forme dig, til den du er og bliver. Hvis du vælger at blive elev hos os, vil du lande et sted sammen med mange andre unge, som gerne vil udforske og opleve livet sammen. Du lander et sted, hvor vi nyder, at der er mange forskellige interesser, der bliver dyrket og afprøvet. Kom og fold oplevelserne og livet ud sammen.

Læs mere om at blive elev

Book en rundvisning

Besøg Nøvlingskov Efterskole en helt almindelig eftermiddag eller aften.

Vi glæder os til at vise jer skolen.

Læs mere her

Book en rundvisning
Skjul denne besked