background
I praktik som lærer

I praktik som lærer

Nøvlingskov har hvert år praktikanter fra et lærerseminarium. Går du med tanker om at være praktikant hos os, så ret henvendelse til forstander Jeppe Bjerg Mikkelsen

Vores krav vedr. medvirken i tilsyn:
Vi forventer, at praktikanter deltager i hele skolens liv og herunder hører tilsyn helt naturligt.

Andre forventninger til praktikanten:
At man går aktivt ind i hele arbejdet på skolen, så man derved får det fulde udbytte af praktikken og også får en fornemmelse af efterskolelærerjobbets mangfoldighed. 

Praktiske forhold:
Vores praktikanter har mulighed for at overnatte og spise på efterskolen efter aftale. 

Procedure ved optagelse af praktikanter:
Efter samtale og besøg aftales de nærmere omstændigheder ved praktikken. 

Andet
Vi kan have 1 hold praktikanter (2 personer). Det er ikke nødvendigt, at praktikanterne følges ad hele tiden. 

Nøvlingskov har ikke et fast samarbejde med ét seminarium, men vi har i tidens løb haft praktikanter fra Nr. Nissum, Silkeborg, Århus, Jelling og Aalborg Seminarium 

 

g