background
Repræsentantskabsmøde 22. april

Det er tid til at forny medlemsskabet af skolekredsen eller blive meldt ind. Det skal nemlig ske inden 1. marts, hvis man gerne vil have både stemmeret til repræsentantskabsmødet og valgbarhed til bestyrelsen.

Repræsentantskabet har siden skolens start bestået af repræsentanter fra de lokale IM samfund og KFUM og KFUK foreninger. For at imødekomme ønsker fra bl.a. forældre og venner af skolen om at kunne bakke op om skolen, er der dannet en skolekreds.

Skolekredsen er en udvidelse af repræsentantskabet, som sammen med bestyrelsen udgør skolens fundament. Nøvlingskov Efterskoles skolekreds består af medlemmer, som føler sig knyttet til skolen og ønsker at støtte dens arbejde. Medlemsskabet er gyldigt et år og kræver dels, at man tilkendegiver at kunne stå inde for Nøvlingskov Efterskoles værdigrundlag, dels at man indbetaler et kontingent på 100 kr. på reg.nr. 9602 konto 5990106330 inden den 1. marts. Hvis man har børn på skolen, er medlemsskabet dog gratis.

Som medlem af skolekredsen har man stemmeret på skolens repræsentantskabsmøde, ligesom man er valgbar til bestyrelsen. Det samme gælder naturligvis for alle medlemmer af repræsentantskabet. Det er vigtigt for en efterskole altid at have engagerede mennesker i bestyrelsen, så overvej gerne, om du selv er kandidat, eller om du kender oplagte emner til at gå ind i det vigtige arbejde, det er, at sidde i en sådan bestyrelse.

Onsdag den 22. april afholdes det årlige repræsentantskabsmøde, hvor alle medlemmer af skolens repræsentantskab har adgang - sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen. Dagsorden vil blive sendt ud i marts måned.

Dokument med oplysning og info om indmeldelse i skolekredsen findes HER

g