background
Klassedyst med tre forskellige aktiviteter.


Sidste dag inden de mundtlige prøver var der klassedyst for de seks klasser på Nøv med tre stafetter, hvor skolens outdoor-faciliteter blev brugt.

Hver klasse skulle stille med tre hold á 6 elever - blandet piger og drenge - til de tre aktiviteter.

Starten gik med en stafet på boldbanen, og derefter foregik resten i skolens egen skov. Først med en afgrænset rute på den Mountainbike-bane, som eleverne fra profilfaget ”Det skal bygges væk” har udvidet i dette skoleår. Til slut var der stafet rundt på den flotte forhindringsbane, som samme profilfags elever har bygget videre på, så der nu er en militæragtig bane med varierende fysiske udfordringer. De seks elever på hvert hold skulle samlet gennemføre banen på kortest tid, så ud over den individuelle fysiske udfordring, gjaldt det også samarbejde, da det var tilladt (og ønskeligt), at holdet hjalp hinanden gennem forhindringerne.

Vinder af dysten blev 9z, der i det varme sommervejr blev præmieret med en kold is.

Mountainbike-banen og forhindringsbanen er nu i løbet af tre skoleårs profilfags-elever blevet udbygget til at være et rigtig godt aktiv for skolens outdoor-fag.

g