background
Klar til nyt skoleår

Med udgangen af dette skoleår må vi tage afsked med to lærere.

Lisbeth Staunstrup går på pension efter 40 år som efterskolelærer - heraf de 36 på Nøvlingskov, hvor Lisbeth var med helt fra starten. Ny sproglærer i stedet for Lisbeth er Kirsten Linea Schjölin, der kommer direkte fra Tanzania, hvor hun har været fire år på en international skole.

Benny Bjerregaard har fået nyt job som matematiklærer på den sikrede institution ”Koglen” ved Sdr. Omme. Et nyt og helt anderledes job for Benny, der i to omgange har været ansat på Nøvlingskov - måske bliver det på et tidspunkt alle gode gange tre?

Bennys stilling overtages af Mathias Søgaard, der i dette skoleår har været ansat i en kvotestilling, og som nu opnormeres til fuld tid.

Efter en god sommerferie er vi alle klar til at tage imod det nye elevhold 20/21 den 9. august.


g