background
Farvel og på gensyn

Skoleåret 2018/19 fik en perfekt afslutning, fordi eleverne gav den maks gas på den gode måde. Men alt godt får en ende - også et efterskoleår.

Året sluttede med dimission, hvor eleverne fik overrakt eksamensbeviser, udtalelser og en unik-nummereret efterskolemønt, som på Efterskoleforeningens initiativ uddeles til alle landets efterskoleelever.

Dimissionen er både højtidelig og festlig med taler, sange og elevindslag. Dagen er selvfølgelig også vemodig, og mange tårer fandt vej frem i øjnene. For 34 af de 108 elever er der ikke tale om et endeligt farvel, men et på gensyn, da de har valgt at tage 10. klasse på Nøv efter ferien. Men for de fleste elever gælder det ungdomsuddannelse på en ny skole.

Dagen er også lejlighed til at tage afsked med nogle ansatte, der ikke skal være på Nøvlingskov efter sommerferien. Jeppe Mikkelsen og Helle Braad stopper som forstanderpar - Jeppe for at gå på pension, Helle fortsætter i en sekretærstilling på Nøvlingskov. Morten Ahle fortsætter efterskolegerningen på Blaakilde Efterskole, hvor han skal være viceforstander. Sekretær Annelise Nyholm går på efterløn, og endelig starter Johanne Frederiksen, der har været timelærer, på læreruddanenlsen på Den frie Lærerskole i Ollerup.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer - god vind til de elever og ansatte, der ikke er på Nøv efter ferien, og på behageligt gensyn til de kommende andenårs elever.

g