background
Elevstævne - nu med 35 års jubilarer

For første gang i Nøvs historie var der mulighed for at invitere 35 års-jubilarer til elevstævnet - jo, Nøv er ved at være lidt oppe i årene! men dog stadig i fuld vigør og yderst udviklingsorienteret.

Ca. 300 tidligere Nøv’ere kom til gensyn med skolen og med elever fra deres årgang. Og det var en meget hyggelig dag med meget snak og en yderst god stemning. Elevstævnet var for mange også muligheden for at få hilst på den nye forstander, der stod i døren og tog imod.

Tak for besøget siger vi - og samtidig velkommen til næste års elevstævne, der er lørdag den 5. september 2020. Sæt gerne kryds i kalenderen og få andre til at gøre det samme.

35 års jubilarer

30 års jubilarer

25 års jubilarer


20 års jubilarer

15 års jubilarer

10 års jubilarer

5 års jubilarer
g