background
Elever giver god respons på fokusugen med usund kost

Formålet med at lave en uge med gennemført usund kost var at finde ud af, om kosten har indflydelse på humør, koncentrationsevne og veloplagthed. Skolen kostudvalg, der tog initiativ til den anderledes uge, har lavet en spørgeskemaundersøgelse for alle elever, og svarene viser tydeligt, at der har været en mærkbar effekt og en bevidstgørelse hos eleverne om

68 % af eleverne er enten enig eller meget enig i udsagnet: "for mig har usund uge sat gang i tanker om mine kostvaner", og 71 % er "blevet opmærksom på sammenhængen mellem sund livsstil og et fysisk sundt helbred".

Blandt de anonyme svar uddyber en af eleverne med følgende:

- jeg synes det har været en lærerig uge, hvor jeg har fundet ud af, at kosten betyder en del i forhold til bl.a. hvor meget energi og overskud, man har, og også hvordan man sover. Jeg har også i en højere grad fundet ud af, at usund mad uden næring slet ikke mætter som mad med mange fibre og meget næring

På spørgsmålene om at være "blevet opmærksom på sammenhængen mellem sund livsstil og indlæring" og "sammenhængen mellem sund livsstil og mental sundhed" erklærer i begge tilfælde 68% sig enig eller meget enig.

Initiativet har haft effekt - nu venter der en ekstra sund uge i januar.

g