background
Adventsstue i nye rammer

ørdag den 8. december skal den årlige adventsstue for første gang afvikles i NØV Boxen, så der bliver bedre plads til aktiviteter og de forhåbentlig mange mennesker, der dukker op til en hyggelig før-jule-eftermiddag på Nøvlingskov. Der er salgsboder, og mulighed for at købe juledekorationer, bolsjer, og vafler. Desuden byder cafeteriet bl.a. på klejner, lagkage og æbleskiver.

Program:
Kl. 13:30 Velkomst, sang og orientering
Kl. 13:45 Boderne åbner
Kl. 15:30 Adventssang, Lucia og afrunding
Kl. 16:30 Adventsstuen er slut

Overskuddet fra adventsstuen går til skolens rejseprojekt i Myanmar. Og eleverne har været i gang for at fremstille fine ting til salgsboderne, så der kan blive et pænt overskud.

Der bliver mulighed for at erhverve sig napoleonshatte, klejner, småkager eller et selvdekoreret honninghjerte.Fuglene skal også mærke, det snart er jul - så et fuglehus til forårets fugle i haven kunne være en gdo gave-idé
g