FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Jagttegn

Her har du muligheden for at erhverve dig et jagttegn. Du lærer om vildtkending, vildtbiologi, love og bekendtgørelser vedr. våben, jagt og naturforvaltning. Desuden læres praktisk våbenbetjening. Undervisningen går ud på, at du tilegner dig den nødvendige viden og færdighed omkring de krav,
der til enhver tid stilles til den obligatoriske jagtprøve.
I praksis øves:
· Våbenbehandling under jagt
· Vurdering af afstande til vildtfigurer, der placeres i terrænet
· Afgivelse af skud til lerduer
Da skolen råder over egen jagt på ca. 70 hektar, vil du I faget deltage i flere jagter, hvor tidligere elever der har jagttegn inviteres med.
Efter endt kursus kan eleverne aflægge den obligatoriske jagtprøve.
Der vil blive tale om en egenbetaling på ca. 1200 kr. til dækning af materialer, skydetræning og et prøvegebyr.

Jagt og Fiskeri