FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Livsoplysning

Livsoplysning - handler om dig og den, du er.  
Hvad kommer du til at møde i dit liv? Hvilke udfordringer kommer du ud for, og hvilke valg skal du træffe? 
Hvad vil du gøre med dit liv? Hvad er meningen med det hele?
Under overskriften ”Fra vugge til grav” vil vi beskæftige os med nogle af de store spørgsmål og afgørende begivenheder i livet. Du vil blive præsenteret for en række personer og steder, der hver især får betydning i din fremtid. Undervejs bliver mange ting diskuteret med dig som aktiv deltager - herved bliver du uden tvivl klogere på dig selv og dine holdninger.
”You have to be the change you want to see in the world”
Faget er en kombination af religion, filosofi, psykologi og etik.

Profilfag 10. Klasse Livsoplysning Efterskole