FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Nøv er blevet til mit ekstra hjem

Johanne 2016/17 og 2017/18

10. klasse

Når du tager 10. klasse på Nøvlingskov Efterskole bliver du:

 • klar til at tage folkeskolens 10.-klasseprøve.
 • afklaret om, hvilken ungdomsuddannelse, du skal fortsætte på, og du bliver bedre rustet til at gennemføre den.
 • tilbudt afklarende erhvervspraktik - en del af de elever, der vælger en erhvervsuddannelse lykkes med at finde en praktikplads i løbet af 10. kl.
 • præsenteret for vores profilag, der indeholder både teoretiske og praktiske udfordringer, og hvor du vælger de fag, der interesserer dig mest.
 • mødt som den du er, så du kan sammenstykke fagene efter dine interesser.


Overordnet set vil vi:

 • give dig skemalagt undervisning i eksamensfagene dansk, matematik, engelsk, fysik og tysk.
 • gennem projektuger arbejde med forskellige arbejdsformer og metoder, der er studieforberedende til en ungdomsuddannelse (gymnasial uddannelse eller erhvervsorienteret uddannelse).
 • lave tværfaglige profilfag 4 timer i ugen - for at styrke dine egne interesser, dygtiggøre dig inden for området og samtidig udvide din horisont.
 • bygge videre på og udfordre dine interesseområder.


Derfor bliver nøgleordene i 10. klasse bl.a.:

 • Fordybelse og nysgerrighed
 • Projektarbejdsform og vejledning
 • Kurser og målrettede undervisningsforløb
 • Teori og praksis
 • Individuelle udfordringer og personlig læring
 • Fælles oplevelser


Ud over en oplevelse for livet vil du få:

 • Et eksamensbevis
 • En personlig udtalelse 
 • En kompetenceudtalelse efter hvert afsluttet forløb i profilfagene. 

 

10. Klasse Nøvlingskov Efterskole