FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Det bedste ved Nøv er sammenholdet

Pernille H 2016/17 og 2017/18

Vores værdier

Skolens værdigrundlag

Nøvlingskov Efterskole bygger på det kristne livs- og menneskesyn, som vi møder det i den danske folkekirke.
Vi tror på hvert enkelt menneskes værdi, og forventer, at alle er med til at bidrage til det stærke fællesskab, som Nøvlingskov efterskole er kendt for. Disse værdier udgør det naturlige grundlag for hele hverdagen på skolen, og de har bl.a. sit synlige udtryk ved morgen- og aftenandagterne, der er en fast og naturlig del af vores hverdag.

Kristendom
- Hverdagen præges af troen på Gud og glæden ved hans skaberværk.
- Vi ser ethvert menneske som værdifuldt, skabt og elsket af Gud.
- Vi møder den enkelte med det kristne budskab i ord og handling.
Trygt fællesskab
- Tryghed og omsorg for den enkelte er centrale elementer i fællesskabet, som vi alle bidrager til.
- Fællesskabet bygger på ansvarlighed, åbenhed og ærlighed samt gensidig tillid og respekt.
Personlig udvikling
- Skolen danner ramme om den enkeltes personlige udvikling i ansvarlighed over for sig selv og hinanden.
- Målet er, at den enkelte elev udvikler et sundt selvværd og får styrket livsmod og handlemuligheder.
Undervisning
- Skolen lægger vægt på en god og alsidig undervisning, med fokus på høj faglighed og kompetente og engagerede undervisere.
- Vi uddanner og udruster den enkelte elev til at gå fremtiden i møde i tillid til egne evner.

 
Nøvlingskov Efterskoles værdigrundlag