FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Det bedste ved Nøv er sammenholdet

Pernille H 2016/17 og 2017/18

Officielt/Lovpligtigt stof

Indholdsplan 

Vi har samlet alle oplysninger om vores efterskole i en indholdsplan - både de praktiske og de der har med skolens hverdag at gøre. Du kan downloade den her.  

Download Nøvlingskov Efterskoles indholdsplan 17-18


Årsplan

Skolens årsplan, som den er udfærdiget efter det mjnisterielle skema kan downloades.

Årsplan for skoleåret 2017-18

 

Karakterer

Nedenstående link henviser til undervisningsministeriets hjemmeside, hvor man kan finde karakterer fra alle landets skoler. Karakterer for 9. og 10. klasse fra 2015-2016 og skoleårene før.


Inklusion

Hvis en elev har brug ekstra støtte enten fagligt eller socialt, er det også en mulighed på Nøvlingskov Efterskole.
Læs mere om Nøvlingskovs tilbud HER


Undervisningsmiljøvurdering

Hvert tredje år laver ca. 40 tilfældigt udvalgte elever en vurdering af undervisningsmiljøet på Nøvlingskov ved skriftligt at besvare/udfylde et spørgeskema med nogle generelle spørgsmål samt nogle mere specifikke spørgsmål om netop Nøvlingskov Efterskole.
Besvarelserne for 2015 er optalt og kan downloades her.

Download undervisningsmiljøvurderingen fra maj 2017

 

Hvad gør vores elever efter Nøvlingskov Efterskole?

Se hvad vores elever foretager sig, efter de har gået på efterskole. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde  oplysninger fra alle landets skoler om elevers overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Glade elever fra Nøvlingskov Efterskole


Vedtægter

Download skolens vedtægter 
Vedtægterne er sidst ændret på repræsentantskabsmødet den 27. april 2016 samt på et efterfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. juni 2016
Vedtægterne har været tilgængelige her på hjemmesiden siden oktober 2012

Nøvlingskovs værdigrundlag

Nøvlingskov Efterskole bygger på det kristne livs- og menneskesyn, som vi møder det i den danske folkekirke.
Vi tror på hvert enkelt menneskes værdi, og forventer, at alle er med til at bidrage til det stærke fællesskab, som Nøvlingskov Efterskole er kendt for. Disse værdier udgør det naturlige grundlag for hele hverdagen på skolen, og de har bl.a. sit synlige udtryk ved morgen- og aftenandagterne, der er en fast og naturlig del af vores hverdag.

Kristendom
- Hverdagen præges af troen på Gud og glæden ved hans skaberværk.
- Vi ser ethvert menneske som værdifuldt, skabt og elsket af Gud.
- Vi møder den enkelte med det kristne budskab i ord og handling.
Trygt fællesskab
- Tryghed og omsorg for den enkelte er centrale elementer i fællesskabet, som vi alle bidrager til.
- Fællesskabet bygger på ansvarlighed, åbenhed og ærlighed samt gensidig tillid og respekt.
Personlig udvikling
- Skolen danner ramme om den enkeltes personlige udvikling i ansvarlighed over for sig selv
- Målet er, at den enkelte elev udvikler et sundt selvværd og får styrket livsmod og handlemuligheder.
Undervisning
- Skolen lægger vægt på god og alsidig undervisning med fokus på høj faglighed og kompetente og engagerede undervisere
- Vi uddanner og udruster den enkelte elev til at gå fremtiden i møde i tillid til egne evner.

Smiley

Nøvlingskovs køkken har fået tildelt en elite-smiley af Fødevarestyrelsen. Arbejdstilsynet, der fører tilsyn med alle virksomheder, har tildelt Nøvlingskov en grøn smiley. På arbejdstilsynets hjemmeside kan man søge på Nøvlingskov Efterskole og finde den grønne smiley samt dato for udstedelsen.