FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Det bedste ved Nøv er, at man bliver accepteret for den man er. 

Lærke - 2015/17

I praktik som lærer

Nøvlingskov har hvert år praktikanter fra et lærerseminarium. Går du med tanker om at være praktikant hos os, så ret henvendelse til forstander Jeppe Bjerg Mikkelsen

Vores krav vedr. medvirken i tilsyn:
Vi forventer, at praktikanter deltager i hele skolens liv og herunder hører tilsyn helt naturligt.

Andre forventninger til praktikanten:
At man går aktivt ind i hele arbejdet på skolen, så man derved får det fulde udbytte af praktikken og også får en fornemmelse af efterskolelærerjobbets mangfoldighed. 

Praktiske forhold:
Vores praktikanter har mulighed for at overnatte og spise på efterskolen efter aftale. 

Procedure ved optagelse af praktikanter:
Efter samtale og besøg aftales de nærmere omstændigheder ved praktikken. 

Andet
Vi kan have 1 hold praktikanter (2 personer). Det er ikke nødvendigt, at praktikanterne følges ad hele tiden. 

Nøvlingskov har ikke et fast samarbejde med ét seminarium, men vi har i tidens løb haft praktikanter fra Nr. Nissum, Silkeborg, Århus, Jelling og Aalborg Seminarium