FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Det bedste ved Nøv er, at man ikke behøver gå rundt med en facade. Man kan bare være sig selv.

Søren S 2016/17 og 1017/18

Dagsrytme

Vi ønsker, du må få et godt skoleår på Nøvlingskov Efterskole. For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt, at du føler dig ansvarlig for det daglige liv på skolen. Alle, både elever og ansatte, er fælles om ansvaret og om opgaverne, både når det drejer sig om rengøring og madlavning, når der planlægges fester, holdes andagter og arbejdes fagligt.

I løbet af et skoleår er der mange særlige dage og uger med projektopgaver, ten sing, praktik, ture osv. Men også i løbet af en ganske almindelig dag på Nøvlingskov Efterskole sker der meget.

Sådan ser et døgn på Nøvlingskov ud

06.50

07.05

07.45

08.15

09.55

10.15

12.00

12.45

14.55

15.15

17.00

17.30

18.00

19.00

19.15

21.00

22.30

23.00

Morgentur

Morgenmad

Morgenandagt

Undervisning

Pause

Undervisning

Middag

Undervisning

Forfriskning

Undervisning

Undervisning slutter

Aftensmad

Arbejdstime

Aftenandagt

Rengøring af fællesområder

Forfriskning

Godnat

Lyset slukkes på værelset

Dagsrytme Nøvlingskov Efterskole