background
Bestyrelse

Bestyrelse

Nøvlingskov Efterskole er en kristen efterskole, som er oprettet af det lokale KFUM og KFUK og Indre Mission i Herning-området. Livet og hverdagen på skolen bærer præg af det kristne livs- og menneskesyn

Repræsentantskabet består af:
- To medlemmer fra hver KFUM og KFUK forening i Distrikt Midtjylland.
- To medlemmer fra hver Indre Mission samfund i området, der er dækket af Herning og Ikast - Brande kommuner samt samfundene i Vorgod-Barde og Fjelstervang.
- Skolekredsen.
- De fire udpegede medlemmer til skolens bestyrelse

Skolekreds
Man kan blive medlem af skolekredsen, hvis man kan stå inde for skolens værdigrundlag, ved at rette henvendelse til skolen. Medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes på repræsentantskabsmødet. Som forældre til en elev på skolen er medlemsskabet gratis det skoleår, hvor eleven går på skolen. Er man meldt ind inden 1/3 har man stemmeret på repræsentantskabsmødet allerede samme år.

Bestyrelsen
5 af bestyrelsens medlemmer vælges af repræsentantskabet. Derudover vælger KFUM og KFUKs distrikt Midtjylland og IMs hovedbestyrelse hver to medlemmer til bestyrelsen.

Nøvlingskov Efterskoles bestyrelse:

  • Lone Ringgaard Poulsen, Herning og Anton Poulsen, Aulum (udpeget af IM)
  • Tove Simonsen, Ikast og Karen Krøjgaard, Hammerum (udpeget af KFUM og KFUKs distrikt Midtjylland)
  • Jørgen Kristensen, Kibæk og Hans Østergaard, Bording (repræsentantskabsvalgt - repræsentant fra IM)
  • Mette Bjerg, Aulum, Anders Elmkvist, Herning og Charlotte Mikkelsen, Timring (repræsentantskabsvalgt - repræsentant fra KFUM; og KFUK)

Formand for bestyrelsen er Anders Elmkvist (aelmkvist@gmail.com)

Skolen tilbyder klubber fra baglandet en besøgsaften på Nøvlingskov.

Foreningsaften på Nøv

Skolens vedtægter