background
Bestyrelse

Bestyrelse

Nøvlingskov Efterskole er en kristen efterskole, som er oprettet af det lokale KFUM og KFUK og Indre Mission i Herning-området. Livet og hverdagen på skolen bærer præg af det kristne livs- og menneskesyn.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet mødes hvert år - som regel i april - til repræsentantskabsmøde, hvor dagsordenen bl.a. indeholder beretninger, regnskab og valg af medlemmer til bestyrelsen.

Repræsentantskabet består af:
- To medlemmer fra hver KFUM og KFUK forening i Distrikt Midtjylland.
- To medlemmer fra hver Indre Mission samfund i området, der er dækket af Herning og Ikast - Brande kommuner samt samfundene i Vorgod-Barde og Fjelstervang.
- Skolekredsen.
- De fire udpegede medlemmer til skolens bestyrelse

Skolekreds
Man kan blive medlem af skolekredsen, hvis man kan stå inde for skolens værdigrundlag, ved at rette henvendelse til skolen. Medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes på repræsentantskabsmødet. Som forældre til en elev på skolen er medlemsskabet gratis det skoleår, hvor eleven går på skolen. Er man meldt ind inden 1/3 har man stemmeret på repræsentantskabsmødet allerede samme år.

Skolens vedtægter

Nøvlingskov efterskoles bestyrelse

5 af bestyrelsens medlemmer vælges af repræsentantskabet. Derudover vælger KFUM og KFUKs distrikt Midtjylland og IMs hovedbestyrelse hver to medlemmer til bestyrelsen.

Anders Elmkvist, Herning
Formand

aelmkvist@gmail.com

Mette Bjerg, Aulum
Næstformand

Jørgen Kristensen, Kibæk
Kasserer

Anton Poulsen, AulumLone Ringgaard Poulsen, HerningHans Østergaard, Bording
Charlotte Mikkelsen, TimringTove Simonsen, IkastKaren Krøjgaard, Hammerum
  • Lone Ringgaard Poulsen og Anton Poulsen er udpeget af IM
  • Tove Simonsen og Karen Krøjgaard er udpeget af KFUM og KFUKs distrikt Midtjylland
  • Jørgen Kristensen og Hans Østergaard er repræsentantskabsvalgt - repræsentant fra IM
  • Mette Bjerg, Anders Elmkvist og Charlotte Mikkelsen er repræsentantskabsvalgt - repræsentant fra KFUM og KFUK
Besøgsaften

Skolen tilbyder klubber fra baglandet en besøgsaften på Nøvlingskov.

Foreningsaften på Nøv