FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Tak til elevholdet 2016/17

Kulminationen på en sidste uge i skoleåret uden prøver var afskeden med skolen, de ansatte og ikke mindst hinanden. Der var fugtige øjne - for nogen meget fugtige - da det endegyldigt var slut for Nøv 2016/17.
Ved dimissionen var der adskillige musikalske indslag, overrækkelse af eksamensbeviser og taler. Ud over selve dimissionstalen ved forstander Jeppe Mikkelsen, var forældre og elever oppe for at rette en tak til skolen og hinanden for et rigtig godt år.
To af eleverne, Lærke og Camilla, overrakte et kunstværk, som de har brugt mange timer på. Værket, der måler to gange tre meter, er sammensat af 692 små billeder fra de to år, de har været elev på skolen, og hvor alle elever og ansatte er med mindst én gang. Samlet set danner billederne skolens logo, og det vil fremover have sin placering i skolens hal, hvor det vil danne baggrund, når der er arrangement i hallen. Stor tak til de to piger og fotolærer H.P. Søe for ideen og det flotte arbejde.