FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Repræsentantskabsmøde på Nøvlingskov den 18. april

Ønsker man at bakke op om Nøvlingskov og være en del af skolens bagland, kan man melde sig ind i skolekredsen. Man kan blive medlem af skolekredsen, hvis man kan stå inde for skolens værdigrundlag, ved at rette henvendelse til skolen. Medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes på repræsentantskabsmødet, og som lige nu er 100 kr. Som forældre til en elev på skolen er medlemsskabet gratis det skoleår, hvor eleven går på skolen. Er man meldt ind inden 1. marts har man stemmeret på repræsentantskabsmødet allerede samme år.
Læs mere om repræsentantskabet og bestyrelsen HER.