background
REPRÆSENTANTSKABSMØDE PÅ NØVLINGSKOV DEN 18. APRIL

Ønsker man at bakke op om Nøvlingskov og være en del af skolens bagland, kan man melde sig ind i skolekredsen. Man kan blive medlem af skolekredsen, hvis man kan stå inde for skolens værdigrundlag, ved at rette henvendelse til skolen. Medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes på repræsentantskabsmødet, og som lige nu er 100 kr. Som forældre til en elev på skolen er medlemsskabet gratis det skoleår, hvor eleven går på skolen. Er man meldt ind inden 1. marts har man stemmeret på repræsentantskabsmødet allerede samme år.
Læs mere om repræsentantskabet og bestyrelsen HER.