FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Rejsegilde på ny hal

Nøvlingskovs store tilbygning skrider planmæssigt frem. Rejsegildet er en markering af byggestatus, hvor forstander Jeppe Mikkelsen og markedschef Poul Bo Petersen fra Dansk Halbyggeri holdt tale.
Tilbygningen med først og fremmest en stor idrætshal i fuld størrelse samt to klasselokaler, fire toiletter og en aula forventes klar til foråret - i hvert fald, så det nuværende elevhold når at få fornøjelse af hallen - og vi glæder os alle sammen til at kunne tage det hele i brug.
Den nye hal giver mulighed for, at eleverne kan være aktive med flere ting om aftenen - størrelsen på den nuværende hal giver visse begrænsninger for fx håndbol og indefodbold. Desuden vil den nye hal også finde god anvendelse, når vi på skolen afholder større arrangementer.
Det samlede byggeri er på ca. 1.500 m2 - heraf er hallen 1.117 m2. Den samlede pris for byggeriet er ca. 13 mio. kr.

Læs artikel fra Herning Folkeblad