FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Nøvlingskovs vejleder nomineret til landsdækkende vejlederpris

Vejlederprisen gives som anerkendelse til en vejleder, en gruppe af vejledere eller en forsker, som har udmærket sig særligt fx ved at tage nye, perspektivrige initiativer til løsning af praktiske vejledningsopgaver til gavn for de vejledte.

Og det har Peter Ove. I indstillingen står der bl.a.:

- Peter Ove er ganske enkelt en ildsjæl, når talen falder på vejledning. Han brænder virkelig for sagen, og han brænder igennem. Peter Ove har ligeledes været med til at fremme vejledningen på skolen, så vi nu har integreret vejledning, hvor mange parter er inddraget.

Et konkret eksempel på Peter Oves indsats uden for Nøvlingskov er, at han lige nu er med i Efterskoleforeningens Taskforce 40, hvor deltagere fra efterskoler, erhvervsorganisationer og fagforbund mødes med det formål, at man samarbejder om at få flere efterskoleelever til at tage en erhvervsuddannelse.

Prisen uddeles til september - spændende bliver det, om Peter Ove går hele vejen.