FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Nøvlingskov er blevet skovejer

Helt tilbage fra de første planer om at starte en efterskole her i området har Esther og Johannes Krogstrup været vigtige medspillere for skolen. Som nærmeste nabo på gården Nøvlingskov har de fulgt levende med i skolens liv, og de har ad flere omgange skænket jord til etablering og udbygning af Nøvlingskov Efterskole.
Efter Johannes' død i 1998 har Esther fortsat fulgt med i skolen og har desuden stiftet Council Center, der er et kristent bofællesskab, og som har overtaget gården Nøvlingskov. Men de 5,6 ha skov, som hører til gården, har Esther Krogstrup testamenteret Nøvlingskov Efterskole, så nu er skoven blevet en del af skolens matrikel. Dette blev i dag markeret ved en sammenkomst for repræsentanter fra Council Center og skolen samt selvfølgelig med deltagelse af Esther.
Skoven har gennem årene været brugt til mange spændende og udfordrende aktiviteter for Nøvs elever som fx overnatning, natløb og træklatring. Fremover vil ourdoor-fagene Natur- og Friluftsliv, Jagt og fiskeri, MTB samt Adventure få endnu bedre muligheder, og der tænkes allerede i, hvilke tiltag der kan tages i den forbindelse.