FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Godt fremmøde til repræsentantskabsmøde

Et halvt hundrede repræsentanter deltog i årets repræsentantskabsmøde, og de kunne høre formand Anders Elmkvist konstatere, at Nøvlingskov Efterskole har det godt, ligesom efterskoleformen generelt. Der er fuldt hus både i dette og det kommende skoleår, så økonomien ser fornuftig ud, hvilket regnskabet også viser med et overskud på den gode side af en million. Den gode økonomi har gjort det muligt at udvide skolens rammer med ny idrætshal, to klasselokaler og nyt stort opholdsareal, og på lidt længere sigt giver det mulighed for at forbedre forholdene for de kreative fag.
Også forstander Jeppe Mikkelsen glædede sig over det stabile elevtal og nybyggeriet, der blev afleveret ugen op til repræsentantskabsmødet. Han nævnte også det flotte arbejde, der udføres af skolens vejledere, for at hjælpe eleverne videre i uddannelsessystemet, og eksemplificerede det med Peter Ove Frendøs deltagelse i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers årsmøde, hvor Peter Ove skulle fortælle om Nøvlingskovs arbejde med praksisfaglig undervisning. Lærerstaben er på plads til næste skoleår, og Jeppe Mikkelsen benyttede også lejligheden til at rette en stor tak til skolens medarbejdere for en dedikeret og engageret indsats.
Repræsentantskabet genvalgte Mette Bjerg, der er KFUM og KFUK-repræsentant, og nyvalgte Hans Østergaard, der er repræsentant for Indre Mission. Indre Mission har genudpeget Lone Ringgaard Poulsen, mens Lisbeth Merrild Riis ikke ønskede at genopstille. I hendes sted har KFUM og KFUK distrikt Midtjylland indsat Karen Krøjgaard.
I Jeppe Mikkelsens beretning til repræsentantskabet omtalte han også bestyrelsens arbejde med at nyformulere skolens værdigrundlag. Den nye formulering skulle repræsentantskabet tage stilling til, da værdigrundlaget er en del af skolens vedtægter. Efter en konstruktiv debat viste afstemningen opbakning til bestyrelsens forslag, og da mere end 2/3 af de afgivne stemmer var for, er vedtægtsændringen dermed en realitet.