FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

God stemning til repræsentantskabsmødet

42 repræsentanter deltog i årets repræsentantskabsmøde, og de kunne høre formand Anders Elmkvist konstatere, at Nøvlingskov Efterskole har det godt, ligesom efterskoleformen generelt. Der er fuldt hus både i dette og det kommende skoleår, så der er økonomisk basis for at starte byggeriet af en hal i fuld størrelse sammen med to store klasselokaler.
Også forstander Jeppe Mikkelsen glædede sig over elevtallet og det kommende byggeri, der også på sigt giver mulighed for at byde de kreative fag på bedre rammer. Lærerstaben er på plads til næste skoleår, og Jeppe Mikkelsen benyttede også lejligheden til at rette en stor tak til skolens medarbejdere for en dedikeret og engageret indsats.
Repræsentantskabet genvalgte Anders Elmkvist og Charlotte Mikkelsen, der begge er KFUM og KFUK-repræsentanter, samt Jørgen Kristensen, der er repræsentant for Indre Mission. Indre Mission har genudpeget Anton Poulsen, mens Kurt Tolstrup ikke ønskede at genopstille. I hans sted har KFUM og KFUK distrikt Midtjylland indsat Tove Simonsen fra Ikast.
På et senere bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med genvalg til Anders Elmkvist som formand, Mette Bjerg som næstformand og Jørgen Kristensen på kassererposten.