FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

BUSK-gudstjeneste på Nøvlingskov

Rytmisk musik, dialog-prædiken og faneindmarch var en vigtig del af Nøvling Sogns gudstjeneste sidste søndag i oktober, og det var alt sammen noget, som Nøv-elever stod for.
Et band på fem elever havde sammen med musiklærer Martin Hauge og kirkens organist forberedt sig, så de kunne spille til salmerne og præ- og postludium. To elever var en væsentlig del af prædikenen, som var en dialog mellem de to elever og præsten. Skolens fane var i brug, og eleverne havde sørget for det praktiske, så skolens hal kunne danne en fin ramme om gudstjenesten.
Når der hvert år den sidste søndag i oktober afholdes BUSK-gudstjenester i mange af Danmarks kirker, er det blevet en tradition, at Nøvling Sogn afvikler sin alternative gudstjeneste i Nøvs hal. BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke og er en anderledes gudstjeneste, der er målrettet de yngste i menigheden. Det giver derfor også god mening, at Nøvlingskov og eleverne medvirker ved denne særlige gudstjeneste og ikke kun, som de mange andre søndage er en del af menigheden i den lokale kirke.