background
BUSK-gudstjeneste på Nøvlingskov

Rytmisk musik, dialog-prædiken og faneindmarch var en vigtig del af Nøvling Sogns gudstjeneste sidste søndag i oktober, og det var alt sammen noget, som Nøv-elever stod for.
Et band på fem elever havde sammen med musiklærer Martin Hauge og kirkens organist forberedt sig, så de kunne spille til salmerne og præ- og postludium. To elever var en væsentlig del af prædikenen, som var en dialog mellem de to elever og præsten. Skolens fane var i brug, og eleverne havde sørget for det praktiske, så skolens hal kunne danne en fin ramme om gudstjenesten.
Når der hvert år den sidste søndag i oktober afholdes BUSK-gudstjenester i mange af Danmarks kirker, er det blevet en tradition, at Nøvling Sogn afvikler sin alternative gudstjeneste i Nøvs hal. BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke og er en anderledes gudstjeneste, der er målrettet de yngste i menigheden. Det giver derfor også god mening, at Nøvlingskov og eleverne medvirker ved denne særlige gudstjeneste og ikke kun, som de mange andre søndage er en del af menigheden i den lokale kirke.

g