FÆLLESSKAB

At føle sige ligeværdig, med ligesindede, og samtidig have evnen til at kunne nå højere.

FORSKELLIGHED

I forskelligheden ligger styrken til at nå mål, der ligger uden for ens begrænsninger.

FAGLIGHED

At fordybe sig og blive løftet til et højere niveau med større viden og bedre evne til at reflektere

UDVIKLING

At vokse, lære og flytte sig personligt og psykisk, for at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Anderledes danskundervisning i 10. kl.

I de kommende fire måneder er danskundervisningen i 10. klasse skemalagt, så alle tre klasser har dansk samtidig. Det giver nogle muligheder for at strukturere undervisningen anderledes og gennemføre nogle forløb med andre holddannelser end stamklassen.
En udløber af dette var en dags tur til Aarhus, hvor eleverne først besøgte Gellerup Kirke og Basar vest, inden de kom til Moesgaard Museum, som var dagens primære program.
Eleverne skulle beskæftige sig med udstillingen "Rejsen", der er en filmudstilling om syv menneskelige grundvilkår: fødsel, kærlighed, tro, angst, tab, rationalitet og død. Alle emner er noget eleverne både før og efter turen har beskæftiget sig med på forskellig vis i danskundervisningen.